All Brands

All Brands

All Brands

پوزیشنر 4763 برند سامسون آلمان

All Brands - شیرآلات صنعتی مشخصات:
پوزیشنر سامسون آلمان مدل 4763 یک پوزیشنر تک عملگر متصل به شیرهای کنترلی پنوماتیک است. این پوزیشنر از سیگنال های 4.0 تا 20mA استفاده می کند.

فلوسوئیچ تیپ EC 16-1

All Brands - کنترل کننده سطح مشخصات:
فلوسوئیچ مایعات تیپ EC 16-01 Liquid Flow Switch Type EC16-01

فلوسوئیچ تیپ EC 16-2

All Brands - کنترل کننده سطح مشخصات:
فلوسوئیچ مایعات تیپ EC 16-02 Liquid Flow Switch TypeEC16-02

کنترل کننده سطح مایعات تیپ EC-2

All Brands - کنترل کننده سطح مشخصات:
لول سوئیچ تیپ LS-02 جهت کنترل کردن سطح مایعات در ارتفاعی که آن را نصب می کنیم مورد استفاده قرار می گیرد.

لول گیج مغناطیسی MLG-33

All Brands - کنترل کننده سطح مشخصات:
لول گیج مغناطیسی تیپ MLG 33 جهت نشان دادن و کنترل سطح مایعات در ارتفاعات مختلف (3/0 متر تا 18 متر) مورد استفاده قرار می گیرد.

سنسور کنترل دما 2231

All Brands - سنسور های کنترل دما مشخصات:
سنسور ساعتی تیپ 2231 که بر روی شیرهای ترموستاتیکی 2241 , 2231 نصب می شوند جهت کنترل دما در سه رنج - 10 ... +90 , +20 ... +120 , +50 ... +150 C تولید می شوند .

فشار شکن

All Brands - فشار شکن مشخصات:
ولو تقلیل فشار سامسون آلمان تیپ 4123 فشار خروجی را به صورت خودکار کنترل می نماید تا در فشار تنظیم شده خاصی به صورت ثابت باقی بماند. ولو در حالت نرمال باز بوده و با افزایش فشار خروجی به تدریج بسته می شود.