معرفی انواع اکچویتور

معرفی انواع اکچویتور

معرفی انواع اکچویتور

اکچویتور در لغت به معنی عملگر میباشد ، آخرین تجهیز برای کنترل ولو است که دستورکنترلی را به اجرا در میاورد در واقع یک دستور کنترلی را با استفاده از یک منبع تغذیه ، به یک عمل مکانیکی حرکتی تبدیل میکند . در واقع اکچویتورها همان عملگران سیستم ما هستند. اکچویتور هارا میتوان واسط بین سیستم و محیط پیرامون دانست. معمولا از اکچویتورهادرزمانی که نیاز به قطع سریع جریان داریم. استفاده میکنیم یکی از ویژگی های اکچویتور ها کنترل کردن ولو از راه دور میباشد. .

شرکت پتروسازه
مقالات داخلی