شیر پنوماتیک سامسون شیرهای پنوماتیک واحد کنترل کننده سیستم های پنوماتیک بوده و تجهیزات مناسب برای کنترل سرعت، دبی و فشار هوای عبوری در سیستم های پنوماتیک هستند.

SAMSON

لیست دلخواه افزودن به لیست دلخواه
امتیازدهی
5

ین سری از شیرهای single-seated سری 3321 با عملگرهای زیر هماهنگ است:
اکچویتور الکترو پنوماتیک سری 3372
عملگرپنوماتیک سامسون 3371
الکتریک اکچویتر 3374
اکچویتور الکتریک مدل 5824/5825 سامسون

توضیحات محصول

محصولات مشابه